Virksomheder

Jeg hjælper med forebyggelse af stress på arbejdspladsen

Forebyggelse af stress på arbejdspladsen

God ledelse venter ikke med at handle til skaden er sket. Det er billigere og i alle tilfælde bedre for alle parter at forebygge. Desværre venter alt for mange ledere med at gøre noget, til det er for sent. Måske fordi de er bange for at ”pilen” peger på dem? Men husk at ansvaret for god trivsel på en arbejdsplads altid ligger hos ledelsen.

Alle steder, hvor man er 2 eller flere mennesker samlet, bliver man påvirket af hinanden. Den påvirkning kan være både positiv og negativ. Som udgangspunkt kan man ikke ændre på andre mennesker. Man kan kun ændre på sig selv. Derfor er mit udgangspunkt i forebyggelse af stress på arbejdspladsen at gøre den enkelte bevidst om, hvad det er den/de andre gør, der trigger én og suger al energien ud af én.

Jeg tilbyder at komme ud til et fyraftensmøde for alle medarbejdere med en varighed på 1,5 til 2 timer.
Dernæst at tage 1:1 samtaler med de medarbejdere der måtte have behovet.
Og slutteligt et opfølgende fyraftensmøde på ca. 1 time.

Pris: 5000,-kr. for de to fællesmøder + 600,-kr./session pr. medarbejder. (normalpris 800,-kr.)

Skulle I have særlige behov, da kontakt mig, så vi evt. kan sammensætte et særligt program.