Stress

Ofte er et velmenende råd, at den stressramte skal lære at sige fra.

Stress – ikke altid løsningen at kunne sige NEJ!

Ofte er et velmenende råd, at den stressramte skal lære at sige fra. Det er også rigtigt, da man i første omgang skal “standse ulykken”.

Men efterfølgende er det vigtigt at finde ud af, hvorfor man oplever stress symptomer. Da man ellers risikerer at havne i samme situation igen.

Her er det at psykoterapi kan være nyttigt. Da man på den måde kan finde ind til årsagen til, hvorfor man reagere som man gør. D.v.s. man kan opnå en større bevidsthed om sine handlingsmønstre – og herefter foretage et valg.

Ofte drejer det sig om værdier. F.eks. værdier på ens arbejdsplads som ikke stemmer overens med ens egne værdier.

Eksempel

Hjemmehjælperen, der har valgt netop dette job, fordi vedkommende har et ønske om at kunne gøre en forskel ved at hjælpe syge og ældre på bedst mulig vis. Når der så bliver skabt nogle rammer fra f.eks. politiskhold, der forlanger, at der bliver nået så meget som muligt – og af så få som muligt. Og hjemmehjælperen derfor bliver nødt til at haste videre og dermed forlade en borger, som man burde blive ved. Så er det at stress symptomer dukker op som f.eks. smerter i lænden, spændinger i ryg og nakke, mavesmerter, søvnbesvær osv. osv.