Hvad er depression? Få hjælp til depression nær Herning

Hvad er depression? Og hvordan behandler man det?

Folk spørger mig ofte “hvad er depression?” og her vil jeg komme med en kort forklaring:

Ofte kan det være svært at skelne mellem stress, angst og depression, da de typisk har samme symptomer så som søvnløshed, nedsat energi, irritabilitet, grådlabil, nedtrykthed, hovedpine, ængstelighed og hukommelsestab.

En psykisk sygdom

Men i bund og grund er depression en psykisk sygdom, hvor mange af de ovenstående symptomer gør sig gældende. Mange oplever, at de mister lysten til at foretage sig noget samt at alting virker tungt. Nogle mister endda lysten til livet. Og sker det, skal man søge hjælp hos sin læge.

Der findes flere forskellige typer og variationer af depressioner. Og svaret på “Hvad er depression?” er derfor ikke helt simpelt, ligesom så meget andet der angår bevidste væsners psyke.

Der findes nemlig både den melankolske depression og den atypiske depression. Ligeledes deler man depression om i let, moderat og svær depression.

Det og meget mere kan du læse om på Psykiatrifondens hjemmeside.

Hvornår skal du søge læge?

Har du nogle af ovenstående symptomer, og har de stået på i mere end 2 uger, anbefales det at søge læge.

Hvad hjælper på depression?

Ved lette og moderate depressioner kan behandlingen bestå i kognitiv adfærdsterapi. Her får man hjælp til at genkende uhensigtsmæssige handlingsmønstre og blive bevidst om hvilke tanker og forestillinger, der udløser de negative reaktioner.

Der arbejdes med at ændre disse mønstre og finde andre tanker og mønster, der kan erstatte dem, som udløser de negative reaktioner.

At styre sine tanker

Målet med terapien er, at man får nemmere ved at klare vanskelige situationer, og får dermed bedre tanker om sig selv. De negative tanker kan ofte have rod i tidligere oplevelser. Kognitiv adfærdsterapi kan give mulighed for en større bevidsthed og forståelse af nederlag og vanskeligheder, som man tidligere har oplevet.

Så hvis man bliver bedre til at styre sine tanker, kan man også ændre sin måde at reagere på.

Kontakt mig

Tror du, at du har depression? Og ønsker hjælp og støtte til at komme ud af den? Så kontakt mig. Hos mig kan du få hjælp i trygge rammer i min hyggelige klinik i Rind, kun en kort køretur fra Herning.

Hvad er depression? Det giver psykoterapeut Tina Mailil svaret på.